image1 image2 image3

Icoană. Mărturie creștină. Totalitarism

Simpozion internațional de Teologie, Istorie, Muzicologie și Artă

Cluj-Napoca, 2-7 noiembrie 2017

 

 

2-7 noiembrie

Masterclass de cânt coral bărbătesc

Invitat: Dirijorul Dan Mihai Goia

Locul desfăşurării: Facultatea de Teologie Ortodoxă, sala de Muzică Vasile Petrașcu (212).

5 noiembrie

10.00 – Sfânta Liturghie la Catedrala Mitropolitană

6 noiembrie

9.00-10.15Deschiderea oficială a Simpozionului în „Aula Magna” a Universităţii „Babeş-Bolyai”

Pr. Prof. Univ. Dr. Vasile Stanciu, Decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, Cuvânt de bun venit

 

Sesiunea inaugurală (partea I)

 • Acad. Prof. Univ. Dr. Ioan-Aurel Pop, Rectorul Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca
 • IPS Prof. Univ. Dr. Andrei Andreicuț, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolit al Clujului, Maramureșului și Sălajului, Cruce, slavă cui te poartă, slavă Celui pe Care-L porți
 • PS Dr.Visarion Bălțat, Episcopul Tulcii, Titlu rezervat
 • PS Dr. Petroniu Florea, Episcopul Sălajului, Icoana, caracteristica spiritualității ortodoxe

 

 1. Pauză de cafea

 

   Sesiunea inaugurală (partea II) - 10.30-11.45    

Moderator: Pr. Prof. Univ. Dr. Ioan Chirilă

 • Pr. Prof. Univ. Dr. Habil. Przemyslaw KANTYKA, Roman Catholic Church in the fight for social justice during the communist dictatorship in Poland
 • Prof. Univ. Dr. Paolo Odorico, "... et le mythe s'est fait histoire". Des interprétations byzantines du passé mythique
 • Pr. Prof. Univ. Dr. Sergey Trostyanskiy, Constantine V and his Christological Dilemma

Discuții

11.45-12.00 Pauză

12.00-13.00 Festivitatea de acordare a titlului academic de Profesor Honoris Causa teologului Dr. Jurgen Henkel, paroh sub jurisdicția Bisericii Evanghelice din  Bavaria, parohia Erkersreuth, Decanatul Selb din Germania

13.00-14.00 Cocktail la Restaurantul Piramida

 

Lucrările Simpozionului - Sediul Facultății de Teologie

Sesiunea I  15.30-17.00

 1. Teologie – Aula Facultății de Teologie (107)

Moderatori: Pr. Conf. Univ. Dr. Cristian Sonea și Pr. Lect. Univ. Dr. Nicu Turcan

 • Pr. Prof. Univ. Dr.  Ioan Chirilă,  Anticomunismul în iudaism
 • Pr. Prof. Univ. Dr. Stelian Tofană, Poruncește sau interzice Dumnezeu ,,icoana"? O perspectivă biblică
 • Prof. Univ. Dr. Habil. Piotr Kopiec, Healing the Wounds of History: The Stuttgart Declaration of Guilt (1945) as a Constitutive Act of the Post-war German Evangelical Church
 • Prof. Univ. Dr. Mircea Gelu Buta, Romanian Intellectuals and Artist linked to the Church

Discuții

A. Istorie –  Sala Liviu Galaction Munteanu (211)

Moderatori: Pr. Prof. Univ. Dr Nicolae Chifăr și Pr. Conf. Univ. Dr. Gabriel Gârdan

 • Pr. Prof. Univ. Dr.  Alexandru Moraru, Părintele Gheorghe Mureşan, o altă victimă a comunismului
 • Pr. Prof. Univ. Dr. Ioan-Vasile Leb, Profesorul Alexandru Filipașcu, un martir al lagărului comunist
 • Pr. Prof. Univ. Dr. Ioan G. Tulcan, O conștiință preoțească curajoasă, mărturisitoare și pătimitoare: preotul Demian Tudor
 • Pr. Prof. Univ. Dr. Mihai Săsăujan, Preotul Gheorghe Iliescu – Izvoarele de la Biserica Albă din București: slujire exemplară a comunității parohiale prin compromisul ,,acomodării” la regimurile politice din România

Discuții

B. Muzicologie și Artă – Sala Ioan Bunea (105)

Moderator: Pr. Lect. Univ. Stelian Ionașcu

 • Prof. Univ. Dr. Nicolae Gheorghiță, Teme și direcții de cercetare în muzicologia bizantină românească din interbelic
 • Lect. Univ. Dr. Matei Pop, Motive muzicale recurente în partea a III-a din Oratoriul Patimile și Învierea Domnului de Paul Constantinescu
 • Pr. Prof. Dr. Nicolae Topîrcean, Cântările martirice – recunoașterea faptelor și rugăciune
 • Lect. Univ. Dr. Claudia Trif, Pictori și Sfinți

Discuții

17.00-17.20 Pauză

 

Sesiunea a II-a 17.20-19.20

A.Teologia – Aula Facultății de Teologie (107)

Moderatori: Pr. Prof. Univ. Dr. Valer Bel și Pr. Lect. Univ. Dr. Grigore Moș

 • Pr. Prof. Univ. Dr.  Jurcan Emil,  Icoana ca replică imagistică pentru mileniul al III-lea
 • Diac. Asist. Univ. Dr. Olimpiu Benea,  Receptarea textului din Coloseni 1, 15a, „ὅς ἐστιν εἰκὼν τοῦ θεοῦ τοῦ ἀοράτου”, ca argument hristologic al icoanei
 • Pr. Conf. Univ. Dr. Habil. Nicolae Moșoiu, Moartea martirică - deplina asumare și actualizare a harului înfierii baptismale
 • Lect. Univ. Dr. Nicolae Turcan, Fenomenologia mărturiei creștine: Răspunsul iubirii în fața lumii
 • Pr. Prof.  Univ.  Dr.  Ștefan  Iloaie, Adevărata libertate. Transformarea interioară a persoanei prin experierea detenţiei, în viziunea Părintelui Nicolae Steinhardt

Discuții

 

B. Istorie –  Sala Liviu Galaction Munteanu (211)

Moderatori: Pr. Prof. Univ. Dr. Alexandru Moraru și Pr. Lect. Univ. Dr. Cosmin Cosmuța

 • Pr. Prof. Univ. Dr Nicolae Chifăr, Iconologia la Sf. Nichifor Mărturisitorul, patriarhul Constantinopolului
 • Pr. Prof. Univ. Dr. Ioan Moldoveanu, Contribuţii româneşti în pictura athonită şi contribuții athonite în pictura bisericească de la noi. Chipuri de voievozi şi ierarhi români la Athos. Chipuri athonite în bisericile noastre
 • Pr. Lect. Univ. Dr. Gheorghe Şanta, Traian Dorz şi misiunea sa într-o lume ostilă
 • Pr. Lect. Univ. Dr. Stelian Manolache, De la chilia mânăstirii la chilia închisorilor comuniste. Părintele arhimandrit Ioan Iovan de la Mânăstirea Recea, mărturisitor al dreptei credinţe ortodoxe

Discuții

 

C. Muzicologie și Artă – Sala Ioan Bunea (105)

Moderator: Pr. Lect. Univ. Dr. Sorin Dobre

 • Lect. Univ. Dr.  Marius Ghenescu, „Cel ce păstrează în viață...”
 • Conf. Univ. Dr.  Andrei Florian, Troița - viziune contemporană
 • Lect. Univ.  Dr.  Sorin Albu, Interdisciplinaritate în arta bizantină (Pictură, muzică, arhitectură)
 • Arhid.  Prof.  Dr.  Răzvan  Ștefan, Aspecte ale rolului exegezei în transmiterea fidelă a melosului bizantin
 • Luminiţa-Dana Postolache, Prof. Univ. Dr. Constantin Măruţoiu, Maria Valentina Dudu, Daniela Cristina Ilie, Rodica Pavel, Rucsandra Gherasim, Olivia Florena Nemeş, Ioan Bratu, The Imperial Gates Restoration Methodology from the Chieşd Wooden Church

 

19.30 Cina – Cantina Facultății

 

 

7 noiembrie - Sesiunea a III-a

A. Teologie – Aula Facultății de Teologie (107)

Moderatori: Pr. Prof.  Univ.  Dr.  Ștefan  Iloaie și Protos. Lect. Univ. Dr. Benedict Vesa

 • Pr. Lect. Univ. Dr. Grigore Moș şi Dr. Paul Siladi, Probleme controversate în teologia icoanei
 • Pr. Lect. Univ. Dr. Adrian Podaru – „Icoana – naș de botez? O speță din Istoria Bisericii?”
 • Pr. Prof. Univ. Dr. Viorel Sava, Aspecte ale îndumnezeirii persoanei umane reflectate în slujba și în icoana Schimbării la față a Mântuitorului 
 • Dr. Login Cristian Cezar, The Lauds of the Forefeast of the Nativity of Christ and the Stichera of St. Romanos the Melodist in the Romanian Menaion

Discuții

 

B. Istorie – Sala Liviu Galaction Munteanu (211)

Moderatori: Pr. Prof. Univ. Dr. Ioan-Vasile Leb și Pr. Prof. Univ. Ioan Moldoveanu

 • Pr. Prof. Univ. Dr. Marian Vîlciu, Aspecte  liturgice şi pastorale în opera și activitatea patriarhului Justinian Marina
 • Pr. Prof. Univ. Dr. George Istodor, Aspecte istorice, doctrinare şi canonice ale icoanei ortodoxe. Evaluare misionară
 • Pr. Lect. Univ. Dr. Cosmin Cosmuța, Gavriil Burzo, un tânăr seminarist în închisorile comuniste
 • Arhim.  Prof. Univ. Dr. Habil. Teofil  Tia, Totalitarismele civilizației recente. Pastorația într-o societate nevrotică
 • Pr. Lect. Univ. Dr. Mircea Oros, Taine și sensuri teologice în icoana Invierii

Discuții

 

C. Muzicologie și Artă – Sala Ioan Bunea (105)

Moderator: Prof. Univ. Dr. Nicolae Gheorghiță

 • Conf. Univ. Dr. Mircea  Buta, Biserica și Școala – referință muzicală de mare importanță pentru partea de vest a țării
 • Prof. Univ. Dr. Elena Chircev, Contribuția  lui Titus Moisescu la dezvoltarea muzicologiei bizantine în România
 • Pr. Lect. Univ. Dr. Alexandru Dumitrescu, Cântarea în comun și uniformizarea muzicii bisericești în timpul patriarhului Justinian
 • Conf.  Univ. Dr. Habil.  Marcel Muntean, Pictura Capelei seminarului teologic ortodox Sfântul Sfântul Mare Mucenic Nichita Românul din Sibiu pictată de Anastase Demian

Discuții

11.00-11.20 Pauză

 

Sesiunea a IV-a - 11.20-13.20

A. Teologie – Aula Facultății de Teologie (107)

Moderatori: Pr. Prof. Univ. Dr. Stelian Tofană și Diac. Asist. Univ. Dr. Olimpiu Benea

 • Pr. Prof. Univ. Dr. Habil. Wojciech Kluj, The role of Card. Stefan Wyszynski, pope John Paul II and Fr. Jerzy Popieluszko in the preservation of faith in Poland during the Communist regime
 • Pr. Conf. Univ.  Dr. Cristian Sonea, Mărturia creștină în perioada comunistă în timpul patriarhului Justinian Marina. „Apostolatul social”
 • Stefan Zeljkovic, Church and the Communist Regime in Serbia  
 • Conf. Univ. Dr. Radu Preda, Cultura memoriei comunismului. Impricații social teologice
 • Pr. Prof. Univ. Dr. Vasile Stanciu, Între închisoare și Împărăție. Un interviu inedit cu Părintele Profesor Ioan Bunea. Aprilie, 1990

B. Istorie – Sala Liviu Galaction Munteanu (211)

Moderatori: Pr. Prof. Univ. Dr. Mihai Săsăujan și Pr. Conf. Univ. Dr. Ioan Bizău

 • Pr. Prof. Univ. Dr. Emanoil  Băbuș, Icoana  între  Bizanț  și Occident. Acorduri, diferențe, divergențe
 • Protos. Lect. Univ. Dr. Vasile Bîrzu, Martiriul Ioanei d’Arc. Câteva reflecţii privind pronia divină şi destinul creştin al civilizaţiei europene
 • Lect. Univ. Dr. Daniel Lemeni, Iconic Topographies as Spiritual Maps in the Patristic Theology
 • Pr. Lect. Univ. Dr. Liviu Vidican-Manci, Mărturisitorii din temnițele comuniste reflectați în lumea virtuală. Analiza unui proiect digital
 • Dr. Rad Silviu Cristian, Imaginea celuilalt și experiența religioasă în gândirea lui Emmanuel Levinas și Dumitru Stăniloae - etica relațională în iudaism și creștinism

 

C. Muzicologie - Sala Ioan Bunea (105)

Moderator: Prof. Univ. Dr. Elena Chircev

 • Pr. Lect. Univ. Dr. Sorin  Vasile Dobre, Câteva  considerații  privind  muzica bisericească din Transilvania
 • Pr. Lect. Univ. Dr. Stelian Ionașcu, Interferențe între arte. Analogii structurale și de limbaj
 • Asist. Univ. Dr. Victoria Grădinar, Grafia trupurilor mucenicești
 • Diac. Conf. Univ. Dr. Marin Cotețiu, Starea de conservare și necesitatea restaurării picturii bisericești din Brănești
 • Conf. Univ. Dr. Marius Georgescu, Chrisalide – metaforă a sufletului
 • Ioan Bratu, Olivia Florena Nemeş, Dr. Victor-Constantin Mãruţoiu, I. Kacso, D. Gh. Vlasin and Prof. Univ. Dr. Constantin Măruţoiu, Scientific investigation of wooden icon „Virgin Marry with Christ her Son

Discuții

 

13.30 Masa de prânz - Cantina Facultății

 

Sesiunea a V-a - 15.00-17.00

A. Teologie – Aula Facultății de Teologie (107)

Moderatori: Prof. Conf. Univ. Dr. Habil. Nicolae Moșoiu și Pr. Prof. Univ. Dr. Ioan Tulcan

 • Pr. Prof. Univ. Dr.  Aurel Pavel, Rolul misionar al icoanei autentice şi iconomahia de azi
 • Pr. Conf. Univ. Dr. Ilie Melniciuc-Puică, Mesajul biblic în iconografia profeților
 • Pr. Prof. Univ. Dr. Habil. Mihai Himcinschi, Antropologia studită în contextul misionar al iconologiei
 • Conf. Univ. Dr. Vasile Timiș, Retorica religioasă și problemele identitare ale secolului al XXI-lea între democrație și totalitarism
 • Pr. Conf. Univ. Dr. Ioan-Mircea Ielciu, Învățătura despre sfintele icoane la Sfântul Gherman al Constantinopolului

Discuții

 

B. Istorie - Sala Liviu Galaction Munteanu (211)

Moderatori: Arhim. Prof. Univ. Dr. Habil. Teofil Tia și Pr. Lect. Univ. Dr. Liviu Vidican-Manci

 • Arhim. Lect. Univ. Dr. Casian Rușeț, Bishop martyr Veniamin Nistor and the engagement in Christ (1949 -1963)
 • Pr. Conf. Univ. Dr. Gârdan Gabriel, Biserica Ortodoxă și regimurile comuniste din Europa Răsăriteană în lumina unor documente ale serviciilor secrete americane
 • Asist. Univ. Dr. Răzvan Perșa, Excluderea din mănăstire a Pr. Arsenie Boca și prigoana comunistă
 • Prof. Dr. Mihai Floroaia, Între detenţia politică şi sacrificiul suprem: martiri ai temniţelor comuniste din România
 • Pr. Dr. Bogdan Ivanov,  Intuițiile politice ale Patriarhului Justinian

 

C. Muzicologie - Sala Ioan Bunea (105)

Moderator: Diac. Conf. Univ. Dr. Marin Cotețiu

 • Pr. Lect. Univ. Dr. Zaharia Matei, Preotul, Profesorul, Dirijorul și Compozitorul  Constantin Drăgușin
 • Arhid. Prof. Dr. Daniel Mocanu, Vasile Petrașcu – reperele unui traiect intelectual
 • Lect. Univ. Dr. Alin Trifa, Artă bizantină la mănăstirea Piatra Scrisă
 • Pr. Prof. Univ. Dr. Vasile Stanciu și Prof. Dr. Teodora  Mureșanu, Școala doctorală de Teologie „Isidor Todoran” – specialitatea Muzica bisericească și Ritual. Direcții de cercetare
 • Prof. Univ. Dr. Nicoleta Melniciuc Puică şi Lect. Univ. Dr. Elena Ardelean, Frontispicii și litere ornamentale în vechile manuscrise din Moldova

Discuții

 

Pauză 17.00-17.20

 

Sesiunea a VI-a - 17.20-18.45

A. Teologie – Aula Facultății de Teologie (107)

Moderatori: Pr. Prof. Univ. Dr. Aurel Pavel și Pr. Prof. Univ. Dr. Viorel Sava

 • Protos. Lect. Univ. Dr. Benedict  Vesa, Icoană și liturghie în Biserica Siro-occidentală
 • Pr. Asist. Univ. Dr. Roger Coresciuc, Icoana ortodoxă: sursă a catehezei
 • Pr. Prof. Univ. Dr. Ioan Bizău, Funcția sacramentală a icoanei
 • Asist. Univ. Dr. Stelian Pașca-Tușa, Implicațiile teologice ale reprezentării heruvimilor în sanctuarul biblic
 • Pr. Lect. Univ. Dr. Vasile Crețu, Limbajul de lemn și propaganda în educația copiilor și tinerilor din România comunistă

 

B. Istorie – Sala Liviu Galaction Munteanu (211)

Moderatori: Asist. Univ. Dr. Răzvan Perșa

 • Dr. Dacian But-Căpușan, Învățătura despre sfintele icoane în disputele din secolele al XVI-lea – al XVII-lea
 • Prof. Dr. Alexandru Hales, Câteva considerații privind studiile bizantine în timpul Patriarhului Iustinian (1948-1977)
 • Dr. Vasile Rojneac, Mitropolitul Bartolomeu Anania în închisorile comuniste - suferință și demnitate
 • Pr. Lect. Univ. Dr. Coriolan Dura, „Predania” apostolică - stâlp și temelie a învățăturii ortodoxe româneștistudiu canonic
 • Pr. Lect. Univ. Dr. Sorin Dobre, Familia Părintelui Liviu Galaction Munteanu din Cristian, Brașov – apărătoare a românilor din Țara Bârsei

C. Muzicologie și Artă – Sala Ioan Bunea (105)

Moderator: Lect. Univ. Dr. Alin Trifa

 • Ramona-Niculina Jurcău şi  Ioana-Marieta Jurcău, Stresul reflectat în artă
 • Dr. Valentin Trifescu, Supravieţuiri ale naţional-comunismului în România postdecembristă. O analiză a artei religioase şi a istoriografiei de artă
 • Prof. Univ. Dr. Constantin Măruțoiu, Olivia Florena Nemeș şi Dr. Victor Constantin Măruțoiu Influențe apusene în iconografia Bisericii de lemn cu hramul Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril din localitatea Răstoci, jud. Sălaj
 • Dr. Alexandru Constantin Chituță, Muzeul Național Brukenthal – Spre o pictură național-bisericească sau Integrarea motivelor identitar-naționale în decorația compozițiilor monumentale bisericești promovate de Octavian Smigelschi
 • Conf. Univ. Dr. Emil Dobriban, Paralelă privind asemănări şi deosebiri între icoana lui Rubliov şi pictura lui Botticelli

 

D. Teologie, istorie, artă și muzicologie, sala Nicolae Colan (201)

 • Pr. Prof. Univ. Dr. Valer Bel, Mărturia creștină în timpul regimului comunist din România. Posibilități şi limite
 • Pr. Prof. Univ. Dr. Nicu Moldoveanu, Uniformizarea muzicii bisericești în timpul Patriarhului Justinian
 • Lect. Univ. Dr. Habil. Ciprian Toroczkai, Activitatea social-filantropică a Bisericii Ortodoxe Române sub comunism. Repere programatice
 • Prof. Univ. Dr. Nelus Niemandt, Icons and missional discernment in the Dutch Reformed Church
 • Pr. Conf. Univ. Dr. Habil. Daniel Buda, World Council of Churches and Totalitarism. A Few Thoughts on WCC` Attitude Regarding Totalitarian Regimes
 • Prof. Univ. Dr. Habil. Marcin Skladanowski, The New Martyrs and Confessors of the Russian Orthodox Church and their significance for modern Russian society. A review of selected conservative positions.
 • Conf. Univ. Ourania Stathopoulou, Icoane pe hârtie – O expresie distinctă a iconografiei tradiționale ortodoxe
 • Pr. Conf. Univ. Dr. Habil. Mihai Brie, Mărturisitori ai  temniţelor totalitariste: Preotul, profesorul, compozitorul şi muzicologul Cornel Givulescu (1893–1969) – documente arhivistice

 

Sesiunea finală Aula Facultății de Teologie (107) - 18.45-19.45

18.45-19.00 – Concluziile Simpozionului

19.00-19.45 – Concert coral festiv susținut de Corul de cameră Psalmodia Transylvanica al Facultății de Teologie Ortodoxă, dirijor Dan Mihai Goia

19.45 Cina – Cantina  Facultății