image1 image2 image3

    Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca vă invită la Simpozionul internaţional:

  Icoană, mărturie creştină, totalitarism

 

Simpozionul face parte din suita de manifestări științifice ale facultății, proiectate pentru anul universitar 2017-2018 și se încadrează în seria de evenimente organizate cu prilejul proclamării de către Sfântul Sinod al Bisericii noastre a lui 2017 ca „Anul omagial al sfintelor icoane, al iconarilor și al pictorilor bisericești și Anul comemorativ Justinian Patriarhul și al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului”, în Patriarhia Română.

Întâlnirea științifică se va desfășura în perioada 5-7 noiembrie 2017 la Facultatea  de Teologie Ortodoxă, Str. Episcop Nicolae Ivan f. n..

Limbile admise: română și engleză.

Calendarul manifestării:

  • 1 octombrie 2017: data limită pentru înscrierea la Simpozion. Aceasta se face prin transmiterea titlului şi a unui abstract al comunicării în limba engleză (150-300 de cuvinte), precum şi a unui CV rezumativ (maxim 10 rânduri) pe pagina web a Simpozionului: http://conference2017.orth.ro
  • 15 octombrie 2017: data limită pentru predarea textului în format electronic. Textele sunt necesare pentru a pregăti traducerea în română, respectiv engleză. Se vor respecta indicaţiile de redactare utilizate de revista Studii Teologice( http://www.studiiteologice.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=24.) Textul final nu va depăși 12 pagini, respectiv 6000 de cuvinte.
  •  5 noiembrie: sosirea invitaților
  • 6-7 noiembrie: lucrările Simpozionului

Persoană de contact: